Welkom

Kunstenaars en wetenschappers
Voorwoord Inleiding Geschiedenis De naam Geboorte Huwelijk Kinderen Stamboom Energie sector Bekende personen Allerlei Cami - links Home
Bekende personen met de naam Cami


Ben Cami ( ° 30 augustus 1920 Durham Engeland )

Ben Cami Ben Cami


Biografische gegevens

Ben Cami

Eig. Benjamin, Vlaams dichter

Werd geboren als zoon van een Belgische vader en een Engelse moeder. Een jaar na zijn geboorte verhuisde het gezin naar België, waar zijn vader een baan gekregen had op het Ministerie van Financiën.

Na zijn opleiding tot regent Germaanse talen in Gent, was hij tot aan zijn pensioen in 1975 werkzaam als leraar in o.a. Lennik en Geraardsbergen. Via Louis Paul Boon, die bij hem in de klas zat, kwam hij in contact met Jan Walravens.

Vanaf 1949 maakte hij deel uit van de redactie van het experimentele tijdschrift Tijd en Mens. Daarnaast publiceerde hij ook in het Gentse jongerentijdschrift De Faun, Podium en De Vlaamse Gids. In 1950 debuteerde hij met de poëziebundel In de tijd verloren, waarin hij zich met bitterheid uitsprak over de zogenaamde verworvenheden van de westerse beschaving. Voor zijn bundel Wat ik wil is gelijk aan nul (1974) kreeg hij in 1974 de Dirk Martensprijs. In 1978 werd dan het manuscript van de bundel Wat is met de dood gaande? bekroond met de Prijs van de stad Brussel. Het gedicht De straat, eertijds uit dezelfde (nooit gepubliceerde) bundel, werd bekroond met de poëzieprijs van Knokke-Heist. Toch bereikte hij met zijn werk nooit een groot publiek.

Bronnen

Brems, Hugo. 1980. ‘Ben Cami‘. In: Kritisch lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur. Hugo Brems, Tom van Deel, Ad Zuiderent (reds.). Groningen: Martinus Nijhoff Uitgevers. band 2. augustus 1986. Bork, G.J. van. 1985. ‘Ben Cami‘. In: De Nederlandse en Vlaamse auteurs. Van middeleeuwen tot heden met inbegrip van de Friese auteurs. Ed. G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse. Weesp: De Haan.

Publiceerde:

In de tijd verloren (1950), Het land Nod (1954), Roos uit Modder (1958), Schemerlampen in de zon (1959), Doorsneemens (1961), Blanco stem (1967), Wat ik wil is gelijk aan nul (1974). Bekroond met de Dirk Martensprijs in 1974.Robert Cami ( ° 1900 Bordeaux Frankrijk - overleden in 1975 )

Robert Cami

Getrouwd met de grafische kunstenaresse Camille Berg

Werkzaam te:

Rome 1928 - 1932
Bordeaux 1932 - 1942
Werd in 1932 ‘Professeur‘ aan de Ec. des B-A. te Bordeaux

Parijs 1942

Kwalificatie graveur, illustrator Opmerking leerde graveren door o.a. werk van Abraham Bosse te kopiëren

Opleiding Ecole des Beaux-Arts (Bordeaux) Ecole des Beaux-Arts (Parijs) Académie de France (Rome)

Opmerking ontving de ‘Grand Prix de Roem de gravure‘ in 1928, waarna hij naar Rome ging, waar hij in 1930 met de kunstenaresse Camille Berg trouwdeJan Cami ( ° 11 november 1972 )

Jan Cami Els Peeters


Van WINA-praeses tot
NASA-onderzoeker

Jan Cami en levensgezellin Els Peeters. Jan is post-doctoraal onderzoeker in Californië.

Jan Cami Als student was Jan Cami praeses van WINA, de studentenkring van de studierichtingen wiskunde, informatica en natuurkunde. Hij volgde in Leuven de specialisatie sterrenkunde, en nadien gedurende een jaar een internationale masteropleiding in Portugal en Nederland. Hij promoveerde nadien aan de Universiteit van Amsterdam. Thans is hij als post-doctoraal onderzoeker verbonden aan het prestigieuze Ames Research Center van de NASA in Californië, samen met zijn levensgezellin Els Peeters, die een analoog traject volgde.

Bron: Katholieke Universiteit Leuven


Top