Welkom

Geschiedenis
Voorwoord Inleiding Geschiedenis De naam Geboorte Huwelijk Kinderen Stamboom Energie sector Bekende personen Allerlei Cami - links Home
De kleine geschiedenis van CAMI


Tijdens de laatste jaren '70 heeft mijn vader, Jan Cami uit Hoboken, opzoekingen verricht naar de stamboom / afkomst van onze familie.

GROOT was zijn verbazing en ook zijn teleurstelling te moeten vaststellen dat de stamvader van de Antwerpse familie CAMI reeds in 1813 terug te vinden was. Ignatius CAMI was namelijk te vondeling gelegd in de " schuif " van het toenmalige vondelingentehuis in de Lepelstraat in Antwerpen.

Daar ging natuurlijk de ambitie om verder in het verleden te graven meteen verloren.
Maar ook de kans om een verklaring te vinden voor de naam CAMI zelf was hiermede quasi onmogelijk geworden.

Anderzijds kon wel een hele stamboom opgesteld vertrekkende vanuit Ignatius tot de huidige generatie. Het werd alleszins een hele zoektocht, met veel geduld, verplaatsingen en heel veel tijd doorgebracht in oude archieven van diverse gemeenten en instellingen.

Gedurende die late jaren '70 en beginjaren '80 werden "CAMI feesten " georganiseerd in Vremde en Ranst, waar vele kontakten werden gelegd en de informatie over de familie het bestaande kleine archief lieten aangroeien.
De vondeling was telkens uiteraard het gespreksonderwerp en de diverse veronderstellingen werden met veel fantasie gekruid. Zo zou onze stamvader wel eens het resultaat kunnen geweest zijn van een verboden liefde.
Het kind werd toch gevonden met kleren van wol en katoen, afgeboord met kant!
Dat moet toch duiden op een rijke " afkomst "?
De gedachten gingen onwillekeurig naar Napoleon en zijn omgeving. Het jaar 1813 doet toch ongewild aan die tijdgenoot denken, niet?
Toevallig kwam men tijdens de opzoekingen ook in contact met een andere familie CAMI, met name uit Aalst. Al spoedig bleek dat er blijkbaar geen enkele binding was tussen de Antwerpse tak en die van Aalst. Nochtans getuigt men nog steeds dat de " fysionomie " van de twee geslachten wonderbaarlijk op elkaar geleken.
De Aalsterse familie heeft, voor zover we weten, geen stamboom opgesteld. Een eventuele link is dus (nog) niet te leggen.

Recent werd het boek over de stamvader en de stamboom op PC gezet en in een nieuw kleedje gestoken. Door deze bezigheid groeide het verlangen naar de waarheid en de nieuwsgierigheid naar meer informatie dermate dat het plan groeide om de gegevens op een website te vereeuwigen voor de op heden bestaande en de toekomstige afstammelingen.

Op deze site vindt u de inhoud van het hierboven aangehaalde boek, alsmede de resultaten van het verder opsporingswerk dat we terug begonnen zijn midden 2001.Uiteraard hebben de moderne, of beter gezegd de hedendaagse, communicatietechnieken het ons ietwat gemakkelijker gemaakt om meer informatie te vinden en daarenboven meer kontakten te leggen. De wereld is tenslotte tot een klein dorp verworden en de naam CAMI blijkt nu plots over de hele aardbol voor te komen. Weliswaar niet allemaal als familienaam, maar het geeft ons toch het gevoel dat het niet helemaal een verzonnen naam kan geweest zijn. Alhoewel we hopen dat met dit initiatief misschien ooit het mysterie beter zou kunnen begrepen worden. We maken ons anderzijds geen illusies over het feit dat de ware toedracht wellicht nooit zal kunnen achterhaald worden.

Maar het was en blijft fascinerend in die oude archieven te duiken en tegelijkertijd te kunnen wegdromen over hoe het dan misschien toch wel eens zou kunnen geweest zijn, zo op die koude winternacht op 2 februari 1813, in de Lepelstraat te Antwerpen.

Antwerpen, 14 oktober 2001
Ludo Cami
Top